Βιολογικοί καθαρισμοί - Επεξεργασία νερού & στερεών - υγρών αποβλήτων ENBIO Ε.Π.Ε.

Δώριζα 1
115 25 Αθήνα

Τηλέφωνο 213 - 0373808
Κινητό τηλέφωνο 6937 - 550258, 6970 - 807905
Φαξ 213 - 0373810

contact@enbio.gr
service@enbio.gr
sales@enbio.gr

Ωράριο λειτουργίας

Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.

Στην αρχή

Αφυδάτωση ιλύος


Από την πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια επεξεργασία των υγρών αποβλήτων προκύπτει ιλύς, η οποία μετά από την απαραίτητη πάχυνσή της οδηγείται  προς αφυδάτωση, με σκοπό τη  μείωση της περιεχόμενης υγρασίας σε αυτήν ώστε να διατεθεί σε χώρους διάθεσης στερεών αποβλήτων.

Η αφυδάτωση της ιλύος επιτυγχάνεται με:

 1. Μηχανικά μέσα (ταινιοφιλτρόπρεσσα)
  Το πιο συνηθισμένο μηχανικό μέσο αφυδάτωσης είναι ταινιοφιλτροπρέσσα, η οποία αποτελείται από ατέρμονες ιμάντες- ταινίες ανάμεσα στις οποίες διέρχεται η λάσπη και συμπιέζεται. Στην αρχή της ταινιοφιλτροπρέσσας ένα μέρος του νερού της λάσπης διηθείται με βαρύτητα, και στη συνέχεια το υπόλοιπο μέρος με συμπίεση ανάμεσα στις ταινίες.

 2. Φυγοκέντριση
  Μία άλλη μέθοδος είναι η φυγοκέντριση η οποία αποτελεί εξίσου μία μηχανική διεργασία, κατά την οποία με την βοήθεια της φυγόκεντρης δύναμης διαχωρίζεται η παχυμένη ιλύς από τα στραγγίσματα. Οι φυγοκεντρητές χρησιμοποιούνται στις διεργασίες αφυδάτωσης καθώς είναι συμπαγείς έχουν μεγάλη παραγωγική δυνατότητα και είναι απλοί στη λειτουργία.

 3. Κλίνες ξήρανσης
  Οι συμβατικές κλίνες ξήρανσης είναι συνήθως ορθογωνικής κάτοψης, πλάτους 5 - 20 m και μήκους 15 - 50 m. Ο πυθμένας και τα τοιχώματα κατασκευάζονται από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα. Ο πυθμένας έχει κατάλληλη κλίση προς το κεντρικό άξονα της κλίνης για τη συλλογή στραγγιδίων σε διάτρητο σωλήνα στράγγισης που βρίσκεται κατά μήκος του κεντρικού άξονα της κλίνης. Η τροφοδοσία κάθε κλίνης με λάσπη γίνεται με σύστημα χειροκίνητης βάνας και εύκαμπτου σωλήνα.

 4. Σακόφιλτρα
  Η λάσπη πρέπει να είναι κροκιδωμένη για να είναι δυνατή η αφυδάτωσή της. Η κροκιδωμένη λάσπη εισρέει στα σακκόφιλτρα με τη βοήθεια κατάλληλης κοχλιωτής αντλίας ρυθμιζόμενης παροχής. Στην αρχή η αφυδάτωση της λάσπης έως ότου γεμίσουν όλοι οι σάκοι επιτυγχάνεται μέσω βαρύτητας. Μόλις γεμίσουν οι σάκοι μέσω της αντλίας αυξάνεται η πίεση στα σακκόφιλτρα με αποτέλεσμα την περαιτέρω αφυδάτωση της λάσπης εντός των σακκόφιλτρων. Το ειδικό σύστημα διανομής και συμπίεσης φροντίζει ώστε η πίεση να είναι ομοιόμορφη σε όλους τους σάκους αφυδάτωσης. Ένας πιεζοστάτης διακόπτει την τροφοδοσία της λάσπης προς τα σακκόφιλτρα μόλις η πίεση φθάσει στην επιθυμητή τιμή συμπίεσης. Με κατάλληλο χρονοδιάγραμμα επαναλαμβάνεται η λειτουργία τροφοδοσίας με σκοπό την περαιτέρω αφυδάτωση της λάσπης.

Επικοινωνήστε μαζί μας για την μελέτη, την προμήθεια και τη συντήρηση του δικού σας συστήματος αφυδάτωσης ιλύος.