Βιολογικοί καθαρισμοί - Επεξεργασία νερού & στερεών - υγρών αποβλήτων ENBIO Ε.Π.Ε.

Δώριζα 1
115 25 Αθήνα

Τηλέφωνο 213 - 0373808
Κινητό τηλέφωνο 6937 - 550258, 6970 - 807905
Φαξ 213 - 0373810

contact@enbio.gr
service@enbio.gr
sales@enbio.gr

Ωράριο λειτουργίας

Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.

Στην αρχή

Τριτοβάθμια επεξεργασία υγρών αποβλήτων


Η ανάγκη εξοικονόμησης νερού και προστασίας του περιβάλλοντος που επιβάλλεται από τους όρους της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας, οδήγησε στην ανάγκη επαναχρησιμοποίησης των λυμάτων και αξιοποίησης της επεξεργασμένης εκροής. Προκειμένου να καταστεί δυνατή η επαναχρησιμοποίηση των υγρών αποβλήτων, απαιτείται τριτοβάθμια επεξεργασία.

Η τριτοβάθμια επεξεργασία αποβλέπει στη βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των λυμάτων ώστε να είναι δυνατή η αποτελεσματική απολύμανσή τους και εξασφαλίζει:

  • Τη μείωση στο ελάχιστο των τιμών της συγκέντρωσης των αιωρούμενων στερεών (SS)
  • Την πρόσθετη απομάκρυνση των οργανικών ενώσεων
  • Την ποιοτική αναβάθμιση της οπτικής εμφάνισης των λυμάτων µε τη μείωση της θολότητας
  • Τη μείωση των παθογόνων μικροοργανισμών ώστε να πληρούνται τα απαιτούμενα όρια

Ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαύγασης – απολύμανσης των λυμάτων συνίσταται από τις ακόλουθες διεργασίες:

Προϊόντα της τριτοβάθμιας επεξεργασίας είναι ανόργανες λάσπες και παραγωγή βιομάζας. Οι λάσπες αυτές αν δεν περιέχουν βαρέα μέταλλα μπορούν να διατεθούν στους χώρους απόθεσης των αστικών απορριμμάτων ενώ η βιομάζα μπορεί να αξιοποιηθεί ενεργειακά.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να σχεδιάσουμε, να κατασκευάσουμε και να συντηρήσουμε το δικό σας σύστημα τριτοβάθμιας επεξεργασίας.