Βιολογικοί καθαρισμοί - Επεξεργασία νερού & στερεών - υγρών αποβλήτων ENBIO Ε.Π.Ε.

Δώριζα 1
115 25 Αθήνα

Τηλέφωνο 213 - 0373808
Κινητό τηλέφωνο 6937 - 550258, 6970 - 807905
Φαξ 213 - 0373810

contact@enbio.gr
service@enbio.gr
sales@enbio.gr

Ωράριο λειτουργίας

Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.

Στην αρχή

Κατασκευές συστημάτων επεξεργασίας νερού & αποβλήτων

Η εταιρεία ENBIO δραστηριοποιείται στον ευρύτερο τομέα της Τεχνολογίας Περιβάλλοντος προσφέροντας ένα πλήρες πακέτο υπηρεσιών όπως:

  • Σχεδιασμός, κατασκευή και βελτιστοποίηση μονάδων επεξεργασίας νερού και υγρών αποβλήτων.
  • Λειτουργία, συντήρηση και συνεχής παρακολούθηση μονάδων επεξεργασίας νερού και υγρών αποβλήτων.
  • Σχεδιασμός και κατασκευή μονάδων παραγωγής εδαφοβελτιωτικών (compost) από αγροτοβιομηχανικά και αστικά απόβλητα. 
  • Σχεδιασμός μονάδων για την αξιοποίηση προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας βιοτεχνολογικού ενδιαφέροντος.
  • Σχεδιασμός, κατασκευή και λειτουργία μονάδων αναερόβιας χώνευσης βιομηχανικών και αστικών αποβλήτων για παραγωγή ενέργειας.
  • Σχεδιασμός και κατασκευή μονάδων βιολογικής επεξεργασίας τύπου SBR, η λειτουργία της οποίας αποτελεί διεθνή κατοχυρωμένη πατενταρισμένη τεχνολογική καινοτομία της εταιρείας.