Κατασκευές συστημάτων επεξεργασίας νερού & αποβλήτων

Η εταιρεία ENBIO δραστηριοποιείται στον ευρύτερο τομέα της Τεχνολογίας Περιβάλλοντος προσφέροντας ένα πλήρες πακέτο υπηρεσιών όπως:

  • Σχεδιασμός, κατασκευή και βελτιστοποίηση μονάδων επεξεργασίας νερού και υγρών αποβλήτων.
  • Λειτουργία, συντήρηση και συνεχής παρακολούθηση μονάδων επεξεργασίας νερού και υγρών αποβλήτων.
  • Σχεδιασμός και κατασκευή μονάδων παραγωγής εδαφοβελτιωτικών (compost) από αγροτοβιομηχανικά και αστικά απόβλητα. 
  • Σχεδιασμός μονάδων για την αξιοποίηση προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας βιοτεχνολογικού ενδιαφέροντος.
  • Σχεδιασμός, κατασκευή και λειτουργία μονάδων αναερόβιας χώνευσης βιομηχανικών και αστικών αποβλήτων για παραγωγή ενέργειας.
  • Σχεδιασμός και κατασκευή μονάδων βιολογικής επεξεργασίας τύπου SBR, η λειτουργία της οποίας αποτελεί διεθνή κατοχυρωμένη πατενταρισμένη τεχνολογική καινοτομία της εταιρείας.