Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Η εταιρεία ENBIO δραστηριοποιείται στον ευρύτερο τομέα της Τεχνολογίας Περιβάλλοντος προσφέροντας ένα πλήρες πακέτο υπηρεσιών όπως:

  • Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
  • Περιβαλλοντικές συμβουλές και αξιολόγηση περιβαλλοντικών τεχνολογιών.
  • Ανάπτυξη λογισμικών πακέτων για την εξομοίωση περιβαλλοντικών διεργασιών.