Αφυδάτωση ιλύος

 
Από την πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια επεξεργασία των υγρών αποβλήτων προκύπτει ιλύς, η οποία μετά από την απαραίτητη πάχυνσή της οδηγείται προς αφυδάτωση, με σκοπό τη μείωση της περιεχόμενης υγρασίας σε αυτήν ώστε να διατεθεί σε χώρους διάθεσης στερεών αποβλήτων.

Η αφυδάτωση της ιλύος επιτυγχάνεται με:

  • Μηχανικά μέσα (ταινιοφιλτρόπρεσσα)

Το πιο συνηθισμένο μηχανικό μέσο αφυδάτωσης είναι ταινιοφιλτροπρέσσα, η οποία αποτελείται από ατέρμονες ιμάντες- ταινίες ανάμεσα στις οποίες διέρχεται η λάσπη και συμπιέζεται. Στην αρχή της ταινιοφιλτροπρέσσας ένα μέρος του νερού της λάσπης διηθείται με βαρύτητα, και στη συνέχεια το υπόλοιπο μέρος με συμπίεση ανάμεσα στις ταινίες.

  • Φυγοκέντριση
Μία άλλη μέθοδος είναι η φυγοκέντριση η οποία αποτελεί εξίσου μία μηχανική διεργασία, κατά την οποία με την βοήθεια της φυγόκεντρης δύναμης διαχωρίζεται η παχυμένη ιλύς από τα στραγγίσματα. Οι φυγοκεντρητές χρησιμοποιούνται στις διεργασίες αφυδάτωσης καθώς είναι συμπαγείς έχουν μεγάλη παραγωγική δυνατότητα και είναι απλοί στη λειτουργία.

  • Κλίνες ξήρανσης
Οι συμβατικές κλίνες ξήρανσης είναι συνήθως ορθογωνικής κάτοψης, πλάτους 5 - 20 m και μήκους 15 - 50 m. Ο πυθμένας και τα τοιχώματα κατασκευάζονται από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα. Ο πυθμένας έχει κατάλληλη κλίση προς το κεντρικό άξονα της κλίνης για τη συλλογή στραγγιδίων σε διάτρητο σωλήνα στράγγισης που βρίσκεται κατά μήκος του κεντρικού άξονα της κλίνης. Η τροφοδοσία κάθε κλίνης με λάσπη γίνεται με σύστημα χειροκίνητης βάνας και εύκαμπτου σωλήνα.

  • Σακόφιλτρα
Η λάσπη πρέπει να είναι κροκιδωμένη για να είναι δυνατή η αφυδάτωσή της. Η κροκιδωμένη λάσπη εισρέει στα σακκόφιλτρα με τη βοήθεια κατάλληλης κοχλιωτής αντλίας ρυθμιζόμενης παροχής. Στην αρχή η αφυδάτωση της λάσπης έως ότου γεμίσουν όλοι οι σάκοι επιτυγχάνεται μέσω βαρύτητας. Μόλις γεμίσουν οι σάκοι μέσω της αντλίας αυξάνεται η πίεση στα σακκόφιλτρα με αποτέλεσμα την περαιτέρω αφυδάτωση της λάσπης εντός των σακκόφιλτρων. Το ειδικό σύστημα διανομής και συμπίεσης φροντίζει ώστε η πίεση να είναι ομοιόμορφη σε όλους τους σάκους αφυδάτωσης. Ένας πιεζοστάτης διακόπτει την τροφοδοσία της λάσπης προς τα σακκόφιλτρα μόλις η πίεση φθάσει στην επιθυμητή τιμή συμπίεσης. Με κατάλληλο χρονοδιάγραμμα επαναλαμβάνεται η λειτουργία τροφοδοσίας με σκοπό την περαιτέρω αφυδάτωση της λάσπης.


Επικοινωνήστε μαζί μας για την μελέτη, την προμήθεια και τη συντήρηση του δικού σας συστήματος αφυδάτωσης ιλύος.
 
 
 
 
Βιολογικοί καθαρισμοί - Επεξεργασία νερού & στερεών - υγρών αποβλήτων ENBIO Ε.Π.Ε.
 
Δώριζα 1
115 25 Αθήνα
 
Τηλέφωνο: +302130373808
 
Κινητό τηλέφωνο: +306937550258
 
Φαξ: +302130373810
 
Ωράριο λειτουργίας