Δευτεροβάθμια επεξεργασία υγρών αποβλήτων

 
Η δευτεροβάθμια επεξεργασία πραγματοποιείται στο κυρίως μέρος του βιολογικού καθαρισμού. Ο σωστός σχεδιασμός και κατασκευή της δευτεροβάθμιας επεξεργασίας είναι απαραίτητα για την απρόσκοπτη και αποτελεσματική λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού. Κατά την δευτεροβάθμια επεξεργασία γίνεται επεξεργασία των λυμάτων με σκοπό την μείωση του οργανικού φορτιού του, μέσω της απομάκρυνσης του βιοαποικοδομήσιμου οργανικού άνθρακα που υπάρχει σε αυτό. Η απομάκρυνση αυτή επιτυγχάνεται με χρήση μικροοργανισμών, οι οποίοι έχουν την δυνατότητα μετατροπής του άνθρακα σε CO2 το οποίο και απομακρύνεται στην ατμόσφαιρα.

Η δευτεροβάθμια επεξεργασία είναι «καρδιά» της κάθε διεργασίας βιολογικού καθαρισμού, καθώς μόνο μετά από αυτήν τα λύματα πληρούν τις προδιαγραφές ως προς την οργανική φόρτιση για την διάθεση τους στο τελικό αποδέκτη.
Στη δευτεροβάθμια επεξεργασία λαμβάνουν χώρο διεργασίες όπως:

  • Αερισμός
  • Καθίζηση
  • Νιτροποίηση - απονιτροποίηση

Η ENBIO Ε.Π.Ε. προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων δευτεροβάθμιας επεξεργασίας και βιολογικού καθαρισμού και αναλαμβάνει την μελέτη, την κατασκευή και την συντήρηση εγκαταστάσεων.
 
 
 
 
Βιολογικοί καθαρισμοί - Επεξεργασία νερού & στερεών - υγρών αποβλήτων ENBIO Ε.Π.Ε.
 
Δώριζα 1
115 25 Αθήνα
 
Τηλέφωνο: +302130373808
 
Κινητό τηλέφωνο: +306937550258
 
Φαξ: +302130373810
 
Ωράριο λειτουργίας